erwin – vodeći svjetski alat za upravljanje podacima

 

Poslovni izazovi

 • Česte poslovne promjene (promjena poslovnih pravila)
 • Zakonske promjene
 • Povećanje opsega usluga (npr. integracija komplementarnih usluga partnera)
 • Potreba za podizanjem razine kvalitete usluge (brzina, točnost i usklađenost informacija)
 • Brzina odlučivanja na temelju pouzdanih informacija
 • Konkurentnost poslovnog okruženja
puscica

Podatkovni izazovi

 • Osigurati prave podatke (ŠTO)
 • pravoj osobi (TKO)
 • u pravo vrijeme (KADA)
 • na pravi način (KAKO)
 • na pravom mjestu (GDJE)
 • za potrebne aktivnosti (ZAŠTO)

Područja korištenja erwina

Podatkovna arhitektura
Obvlađivanje podataka (Data Governance)
Skladište podataka i BI
Integracija izvora podataka i MDM
Kvaliteta podataka
Agilni razvoj aplikacija

AD Consulting osigurava korisnicima početnu i naprednu obuku, cjelovitu pomoć pri korištenju alata i savjetovanja kod projekata na svim područjima uporabe erwina 

erwin Data Modelererwin Web Portalerwin Web Portal data Governance Editionerwin Safyr – za ERP
erwin Standard Edition
erwin Navigator Edition
erwin Workgroup Edition
erwin za MS SQL Azure
Prednosti Web Portala:
 • Omogućava uspostavljanje povjerenje u podatke, jer imamo npr. detaljan pregled od kuda i na kakav način podaci dolaze u skladište podataka, od kuda se onda izrađuju izvješća
 • Izvođenje kontrole gdje i kako se prikupljaju osjetljivi podaci
 • Podrška agilnom razvoju aplikacija
 • Omogućavanje poslovnom analitičaru, da na temelju meta podataka otkrije, gdje može dobiti podatke i koje podatke može dobiti
Neke karakteristike Web Portala:
 • Vizualizacija sa mogućnošću “Drill-Down” za uvid u detalje objekata (definicije, komentari, …)
 • Korisnici mogu dodavati komentare na objekte u repozitoriju
 • Pretraga u meta podacima po ključnim riječima
 • Veze između meta podataka između modela (funkcionalnost erwin Data Modeler Design Layer Architecture)

Erwin web portal

 • Mapiranje izvora za „Data Warehouse“ (Funkcionalnost erwin Data Modeler »Source-To-Target« mapping)Erwin web portal2

Više o alatu:  http://erwin.com/content/products/ca-erwin-web-portal.pdf

Prednosti Web Portala Data Governance Edition:
 • Jednostavnija komunikacija i viša razina razumijevanja među stručnjacima iz različitih poslovnih područja sa poslovnim pojmovnikom (“Business Glossary”)
 • Omogućuje uključivanje “zatvorenih” aplikacija u “Business Glossary”
 • Upravljanje životnim ciklusom podataka i informacija
  • kada se sakupljaju podaci,
  • koliko vremena se spremaju,
  • što napravimo nakon isteka roka valjanosti,
  • kako osiguravamo, da se podaci mogu ponovno koristiti, ako je potrebno
 • Jednostavnije udruživanje podataka iz više izvora …
 • Uspostavljanje povjerenja u podatke (jer imamo detaljan pregled od kuda i na kakav način dolaze podaci npr. u skladište podataka i u poslovna izvješća)
 • Izvođenje kontrole gdje i kako se prikupljaju osjetljivi podaci
Neke karakteristike Web Portala Data Governance Edition (pored cjelovite funkcionalnosti Web Portala):
 • Poslovni rječnik („Business Glossary“)
 • Semantičko mapiranje („Semantic Mapper“)
 • Mapiranje podataka („Data Mapper“)
 • Dokumentiranje podataka („Data Documenter“)
 • Prijenos meta podataka iz podatkovnih sustava
  • Izravno iz relacijske baze podataka
  • Izravno iz Big Data Hadoop distribucija
 • Uključivanje modela iz drugih alata za modeliranje

Derived ERwin Models

Viš o alatu:   http://erwin.com/resources/whitepapers/category/data-governance

 • Safyr se spaja sa jednim od sljedećih ERP rješenja:
  • SAP ERP
  • JD Edwards
  • PeopleSoft
  • Seibel
  • Oracle (EBS)
  • Sales Force
 • Identificiranje meta podataka o strukturi baze podataka, uključujući i relacije između tabela
 • Rezultat povratnoga inženjeringa u modelu bez Safyra

Erwin Safyr Model

 • Rezultat povratnoga inženjeringa u modelu sa korištenjem Safyra  => puna E/R prezentacija baze podataka

Erwin Safyr Database

Nagrade

 • #1 najveći dio svjetskoga tržišta alata za modeliranje podataka (IDC)
 • erwin je ponovno imenovan “Najbolje rješenje za modeliranje podataka” (Database Trends and Applications Magazine)
 • #1 Najrašireniji alat za modeliranje podataka među podatkovnim stručnjacima (DATAVERSITY)
 • “erwin Data Modeler bi morao biti vrednovan od svakog poduzeća, koje ima u planu veći aplikativni razvoj ili obnovu portfelja aplikacija

2016-03-18_19h42_30