Usluge

Poduzeća i organizacije su danas više nego ikada suočene s potrebom traženja uvijek novih poslovnih modela i rješenja, s kojima se mogu konkurentno odazvati na izazove u okolini. Jasno je da informatička tehnologija, kao ključni alat za podršku savremenih poslovnih sistema, ima pri tome posebno mesto. Međutim niti s tehnološkog vidika visoko kvalitetna i skupa informatička rešenja sama po sebi još ne mogu obezbediti uspešnu podršku poslovnim procesima.

Tek odgovarajućim uključivanjem informatičke tehnologije u poslovne procese, konsolidovanjem izvora podataka i uspostavljanjem pune kontrole nad izvođenjem poslovnih procesa može informatička tehnologija postati jedan od čimbenika poslovne uspešnosti. No može biti i puno više – može postati ključni faktor konkurentske prednosti, a sve češće i pokretač stvaranja novih poslovnih procesa, koji su u cijelosti utemeljeni na informatičko – komunikacijski tehnologiji.

Svoju ponudu usluga smo utemeljili upravo na toj potrebi poduzeća i organizacija, a naša iskustva i široka znanja metodologija, namijenjenih izazovu, kako informatički sustav učiniti ključnim čimbenikom konkurentske prednosti, su garancija njihove kvalitete.

UslugeCA PPM (Clarity)

Usluge

Savetovanje i pomoć za

 • optimiziranje procesa za upravljanje portfelja poslovnih procesa, usluga, aplikacija…
 • razvoj i uvođenje rešenja za poslovno obaveštavanje (»BI-Business Inteligence«)
 • razvoj i upravljanje EA („Enterprise“ arhitekture)
 • razvoj i upravljanje arhitekture podataka i informacija
 • modeliranje poslovnih sistema
 • CA 2E, CA Plex, CA Websydian projekti
 • planiranje, dizajn, izgradnja i integriranje IKT rešenja

Tečajevi i radionice

Svoju ponudu savjetovanja dopunjujemo s tečajevima i radionicama iz područja poslovnoga modeliranja i razvoja servisno orijentiranih informatičkih rješenja, namijenjenih poslovnim stručnjacima i informatičarima:

 • Osnove poslovnog modeliranja
 • CA PPM tečajevi
 • ERwin tečajevi
 • Od strateških informacija do logičnoga modela podataka kao ključnog gradbenog elementa poslovne arhitekture
 • Modeliranje poslovnih procesa
 • CA 2E, CA Plex, CA Websydian

Kao specijalisti za poslovno modeliranje savetujemo nezavisno od alata, kojega naručitelj izabere za konkretan projekt.

 

ca-ppm

 

CA PPM (Clarity)

CA PPM omogućava fleksibilno timsko odlučivanje, usklađivanje i menjanje ciljeva, definisanje i tekuće usklađivanje strategija na osnovu poslovnih ciljeva in tekućeg praćenja strateških investicionih aktivnosti (projekti, usluge…).
Alat omogućava celovito upravljanje procesima „od ideje do novog projekta, usluge, proizvoda …“ i efikasno upravljanje sa strateškimi portfeljima (projekti, usluge, aplikacije, novi proizvodi…) i nadzor raspoloživosti ljudskih, financijskih i drugih potencijala.