O nas

Smo svetovalno in razvojno podjetje, specializirano za sodobne metodologije in informacijske tehnologije, ki tudi najbolj zahtevnim poslovnih sistemom in organizacijam pomagajo k učinkovitemu upravljanju poslovnih procesov in informacij.

Od same ustanovitve leta 1990 je naše poslanstvo razumevanje potreb uporabnikov naših storitev in močna zavezanost k sodelovanju pri doseganju njihovih ciljev.

Naša ponudba je zasnovana na dolgoletnih izkušnjah z zelo različnih poslovnih področjih. Izzivi, s katerimi se srečujemo, so povezani s temeljnimi vprašanji:

  • Kako zagotoviti, da se informacijski sistem dovolj hitro in učinkovito odzove novim zahtevam in ustrezno podpre konkurenčnost poslovnega sistema ali organizacije v nenehno spreminjajočem se poslovnem okolju?
  • Na osnovi kakšnih kriterijev kot osnovo informacijskega sistema bodisi izbrati gotovo rešitev, jo morda integrirati z obstoječimi računalniškimi aplikacijami ali nadgraditi z razvojem novih delov informacijskega sistema?
  • Kako informacijski sistem narediti za eno od pomembnih orodij za doseganje poslovnih ciljev?

Z našimi strankami sodelujemo na različne načine, odvisno od narave problemov, organizacijskih specifičnosti in potreb uporabnikov. V projekte naročnikov se lahko vključimo z metodološkim vodenjem in pomočjo internim strokovnjakom za informacijsko komunikacijsko tehnologijo, spet pri drugih pa skupaj s preverjenimi poslovnimi partnerji zahteve celovito rešujemo.

Pri svojem delu uporabljamo svetovno sprejete metodologije in standarde. Sodelujemo z vodilnimi podjetji v IT industriji in uporabljamo najboljša orodja.

Zaposlitev v AD consultingu

31.3.2016

Potrebujemo sodelavko za tajniška in druga administrativna dela,  komunikativno, urejene zunanjosti, delovno in skrbno, ki jo veseli raznoliko delo in rada priskoči na pomoč sodelavcem.

Pričakujemo dobro znanje pisne in ustne poslovne komunikacije v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku, dobro obvladovanje dela z osebnim računalnikom (Microsoft Office uporabniški programi) in poznavanje osnov računovodstva.

Ostali pogoji:

  • Najmanj VI. stopnja izobrazbe upravne, administrativne ali ekonomske smeri in najmanj dve leti delovnih izkušenj pri vsebinsko podobnem delu ali V. stopnja izobrazbe upravne, administrativne, ekonomske smeri ali gimnazija in najmanj pet let delovnih izkušenj pri vsebinsko podobnem delu. Dobrodošlo je tudi znanje nemškega jezika.
  • Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas, za nadomeščanje sodelavke na porodniškem dopustu do vključno julija 2017, in z dvotedenskim poskusnim delom.
  • Med trajanjem delovnega razmerja za določen čas obstaja možnost dodatnega usposabljanja na delovnem mestu, in sicer za delo pomoči uporabnikom IKT rešitve CDP. Po opravljenem preizkusu znanja s področja dodatnega usposabljanja je možna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.

Prijave z opisom konkretnih delovnih izkušenj, kopije dokazil o dosedanji delovni dobi in kopije dokazil o izobrazbi pošljite v roku treh dni od te objave na AD consulting d.o.o., Pleteršnikova 34, 1000 Ljubljana, s pripisom “Prijava za zaposlitev”.

Vizitka

AD consulting, podjetje za informacijsko svetovanje, razvoj programske opreme in zastopstva tujih firm, d.o.o., skrajšano AD consulting d.o.o.

Sedež podjetja: Pleteršnikova ulica 34, 1000 Ljubljana
Ustanovitev: februar 1990, Pavla Robnik Filipič, Leo Lušičić
Matična številka v sodnem registru: 5335876

Bančni računi
– Nova Ljubljanska banka d.d.: 02010-0018165156
– Banka Koper d.d.: 10100-0035524014

Identifikacijska številka za DDV: SI97431559