Storitve in rešitve

Podjetja in organizacije so danes bolj kot kdajkoli soočene s potrebo po iskanju vedno novih poslovnih modelov in rešitev, s katerimi se lahko konkurenčno odzovejo na izzive v okolju. Nedvomno ima pri tem informacijska tehnologija, kot orodje za podporo sodobnih poslovnih sistemov, prav posebno mesto. Vendar niti s tehnološkega vidika sicer visoko kvalitetne in drage informacijske rešitve same po sebi še ne zagotavljajo uspešne podpore poslovnim procesom.

Šele z ustreznim vključevanjem informacijske tehnologije v poslovne procese, s konsolidiranjem podatkovnih virov in z vzpostavitvijo nadzora nad izvajanjem poslovnih procesov lahko informacijska tehnologija postane eden od dejavnikov poslovne uspešnosti. Lahko pa je tudi veliko več – lahko je ključni dejavnik konkurenčne prednosti in vse bolj pogosto celo sprožilec za oblikovanje novih poslovnih procesov, ki so v celoti zasnovani na informacijsko – komunikacijski tehnologiji.

Svojo ponudbo storitev in rešitev smo zasnovali prav na tej potrebi podjetij in organizacij, naše izkušnje in poglobljeno znanje metodologij, namenjenih izzivu, kako informacijski sistem narediti za ključni dejavnik konkurenčne prednosti, pa so garancija za njihovo kvaliteto.

StoritveRešitveClarity PPM

Storitve

Svetovanje in pomoč za

 • optimiziranje procesov za upravljanje s portfelji poslovnih procesov, storitev, aplikacij….
 • razvoj in uvajanje rešitev za poslovno obveščanje (»BI-Business Inteligence«)
 • načrtovanje in obvladovanje EA (“Enterprise” arhitekture)
 • načrtovanje in obvladovanje podatkovno informacijske arhitekture
 • modeliranje poslovnih sistemov
 • CA 2E, CA Plex, CA Websydian projekti
 • načrtovanje, dizajn, izgradnjo in integriranje IKT rešitev

Tečaji in delavnice

Svojo ponudbo svetovanja dopolnjujemo s tečaji in delavnicami s področja poslovnega modeliranja in razvoja storitveno orientiranih informacijskih rešitev, namenjenih poslovnim strokovnjakom in informatikom:

 • Osnove poslovnega modeliranja
 • Clarity PPM tečaji
 • ERwin tečaji
 • Od strateških informacij do logičnega modela podatkov kot pomembnega gradnika arhitekture informacijskih sistemov
 • Modeliranje poslovnih procesov
 • CA 2E, CA Plex, CA Websydian
 • CDP tečaji

Kot specialisti za poslovno modeliranje svetujemo neodvisno od orodja, ki ga naročnik izbere za konkreten projekt.

Rešitve

Rešitve, ki jih v sodelovanju z našimi partnerji nudimo kot končne namenske programske izdelke, so razvite z uporabo sodobnih pristopov, metodologij in orodij. Zasnovane so fleksibilno, zato so prilagodljive za spremenljive zahteve različnih uporabnikov. Njihova arhitektura je odprta za dograditve in integracijo z drugimi rešitvami.

AD računovodsko področno skladišče podatkov

Z vključenim generatorjem poročil za obvladovanje računovodskih podatkov iz enega ali več različnih analitičnih virov, lahko tudi s popolnoma različnimi analitičnimi kontnimi plani. Rešitev je namenjena tako finančnim in gospodarskim družbam (banke, zavarovalnice, podjetja), kot tudi nepridobitnim organizacijam ali inštitucijam.

Car Dealer Package (CDP)

Rešitev za celovito podporo poslovanja prodajalcev avtomobilov in avtomobilskih servisov. Razvila jo je znana avstrijska softwareska hiša MotionData Vector, specializirana za proizvodnjo programskih rešitev za avtomobilske koncesionarje.

CDP ima sodoben internetni vmesnik in je kljub izredno močni funkcionalnosti enostaven za uporabo – tako za največje koncesije s številnimi poslovnimi enotami in z mrežo agentov, kot tudi za najmanjše agente z eno samo delovno postajo. Zaradi bogate funkcionalnosti in fleksibilnosti je na primer Renault Nissan Slovenija CDP izbral kot enotno rešitev za celotno mrežo Renaultovih koncesionarjev.

Parex

Parex je inovativna podpora za prodajo, oziroma nakup nadomestnih delov, ki predstavljajo spečo ali mrtvo zalogo serviserjev vozil. Uporabniki, ki sodelujejo v mreži Parex, lahko prodajajo in kupujejo nadomestne dele po cenah, ugodnih tako za prodajalca, kot tudi za kupca. Intuitiven uporabniški vmesnik omogoča hitro in enostavno iskanje posameznega ali več nadomestnih delov, in sicer v državi ali pa v tujini.

 

CA PPM

 

Clarity PPM 

Clarity PPM omogoča fleksibilno timsko določanje, usklajevanje in spremljanje ciljev, definiranje in sprotno usklajevanje strategij na podlagi poslovnih ciljev in sprotno spremljanje strateških investicijskih aktivnosti (projekti, storitve…).
Orodje zagotavlja celovito obvladovanje procesa “od ideje do novega projekta, storitve, proizvoda …” in učinkovito upravljanje s strateškimi portfelji (projektov, storitev, aplikacij, proizvodov…) ter nadzor razpoložljivosti človeških, finančnih in drugih virov.