Storitve in rešitve

Podjetja in organizacije so danes bolj kot kdajkoli soočene s potrebo po iskanju vedno novih poslovnih modelov in rešitev, s katerimi se lahko konkurenčno odzovejo na izzive v okolju. Nedvomno ima pri tem informacijska tehnologija, kot orodje za podporo sodobnih poslovnih sistemov, prav posebno mesto. Vendar niti s tehnološkega vidika sicer visoko kvalitetne in drage informacijske rešitve same po sebi še ne zagotavljajo uspešne podpore poslovnim procesom.

Šele z ustreznim vključevanjem informacijske tehnologije v poslovne procese, s konsolidiranjem podatkovnih virov in z vzpostavitvijo nadzora nad izvajanjem poslovnih procesov lahko informacijska tehnologija postane eden od dejavnikov poslovne uspešnosti. Lahko pa je tudi veliko več – lahko je ključni dejavnik konkurenčne prednosti in vse bolj pogosto celo sprožilec za oblikovanje novih poslovnih procesov, ki so v celoti zasnovani na informacijsko – komunikacijski tehnologiji.

Svojo ponudbo storitev in rešitev smo zasnovali prav na tej potrebi podjetij in organizacij, naše izkušnje in poglobljeno znanje metodologij, namenjenih izzivu, kako informacijski sistem narediti za ključni dejavnik konkurenčne prednosti, pa so garancija za njihovo kvaliteto.