Erwin

Uspešna podjetja so uspešna zaradi svoje »drugačnosti« in prilagodljivosti, iz česar gradijo svoje konkurenčne prednosti.
Če naj informacijski sistem podpira strateške cilje uspešnega podjetja, mora tudi sam biti prilagodljiv.

Ključ do rešitve je v razumevanju

turn-on-3064508_1920
Naša ponudba
Metodologije,  informacijske tehnologije  in  storitve, s katerimi vam lahko pomagamo pri:

• usklajevanju z GDPR in ZVOP-2,
• modeliranju in razvoju podatkovne arhitekture, upravljanju s podatki (»Data Governance«), dvigu kvalitete podatkov (»Data Quality«),
• optimiziranju strateških portfeljev podjetij,
• upravljanju podacima (»Data Governance«) i
• dizanju kvalitete podataka (»Data Quality«),
• optimiranju strateških portfelja poduzeća,
• razvoju arhitektur poslovnih sistemov (»Enterprise Architecture«),
•modeliranju in optimiziranju poslovnih procesov, opredelitvi zahtev, kako naj informacijski sistem podpre poslovne storitve in procese,
• integriranju, razvoju, prilagajanju in uvajanju informacijskih rešitev,
• zagotavljanju najvišjih varnostnih standardov zaščite podatkovnih virov.

World1

• erwin je vodilno svetovno orodje za modeliranje podatkov, ki omogoča konzistentno in transparentno modeliranje na vseh nivojih detajlnosti (od konceptualnega do fizičnega, vključno z modeliranjem podatkovnih skladišč) in je ključno orodje pri projektih povezanih z varstvom osebnih podatkov (GDPR/ZVOP-2).
• erwin omogoča tudi povratno inženirstvo in generiranje fizičnih shem v različnih bazah, primerjavo in usklajevanje modelov in fizičnih shem ter povezovanje z vsemi vodilnimi orodji za razvoj IKT rešitev.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

V časih digitalne preobrazbe, ko poslovni sistemi potrebujejo agilen pristop k razvoju in vzdrževanju IKT rešitev, je potreba po učinkovitih metodologijah in močnih orodjih večja kot kadarkoli prej.

Pot od "razumeti" do "znati" je lažja z izkušenim sopotnikom.

Naše prednosti

Poglobljeno znanje

Poglobljeno poznavanje vodilnih sodobnih metodologij in izkušnje na zelo različnih poslovnih področjih že dolgo uspešno združujemo v učinkovite "dobre prakse".

Partnerstvo & timsko delo

V partnerstvu in s timskim delom s svojimi strankami smo uresničili številne zahtevne projekte. Kar obljubimo, tudi izpolnimo!

Orodja IKT

Sodelujemo z vodilnimi podjetji v industriji informacijske tehnologije in uporabljamo najboljša sodobna orodja.

"V teoriji ni nobene razlike med teorijo in prakso. V praksi pa vendarle je."
(J. van de Snepscheut, 1953 - 1994)

Vas zanimajo teme za poslovni menedžment...