erwin – Vodeći svjetski alat za upravljanje podacima

Jedinstveno rješenje, koje na jednoj platformi uključuje sve poglede i omogućuje cjelovitu potporu ovladavanja razvoja arhitekture poslovnih sustava.

 

Uključuje i povezuje modeliranje poslovnih procesa i modeliranje podataka, na svim nivoima, od konceptualnog poslovnog nivoa, do izvedbenog, tehničkog nivoa.

Temelj uspjeha projekata digitalne transformacije je ovladavanje  svim podacima, kako strukturiranim tako i  nestrukturiranim. erwin omogućuje agilno, konzistentno i transparentno modeliranje u sklopu cjelovite poslovne arhitekture i u  skladu s ciljevima poslovnog sustava.

Poslovni izazovi

 • Česte poslovne promjene (promjena poslovnih pravila)
 • Zakonske promjene
 • Povećanje opsega usluga (npr. integracija komplementarnih usluga partnera)
 • Potreba za podizanjem razine kvalitete usluge (brzina, točnost i usklađenost informacija)
 • Brzina odlučivanja na temelju pouzdanih informacija
 • Konkurentnost poslovnog okruženja

Podatkovni izazovi

 • Osigurati prave podatke (ŠTO)
 • pravoj osobi (TKO)
 • u pravo vrijeme (KADA)
 • na pravi način (KAKO)
 • na pravom mjestu (GDJE)
 • za potrebne aktivnosti (ZAŠTO)

Područja korištenja erwina

erwin ima više od 25 godina iskustva u arhitekturi poduzeća (EA), pomažući organizacijama da bolje razumiju, projektiraju i transformiraju kritične domene poduzeća.
Uz erwin EA, znat ćete kako su poslovne funkcije usklađene i strukturirane, razumjeti informacije koje pokreću poslovne operacije i vidjeti gdje tehnologija i inovacija zaostaju ili se mogu koristiti za postizanje konkurentske prednosti.
erwin EA uklanja nagađanja iz poslovanja i IT transformacije i kroti inherentnu složenost velikih IT inicijativa kao što su racionalizacija aplikacija, migracija u oblak i implementacija velikih podataka.

opća temeljna načela
 • Podaci su resurs
  • Podaci su resurs najveće vrijednosti za cijeli poslovni sustav i potrebno ih je u skladu s time upravljati.
 • Podaci su dostupni
  • Korisnici moraju imati pristup do podataka, koji su potrebni za obavljanje njihovih zadaća neovisno o organizacijskoj i funkcionalnoj podjeli.
 • Zajednička terminologija i definicije podataka
  • Podaci se definiraju na konzistentan način na nivou cijelog poslovnog sustava. Definicije značenja podataka moraju biti razumljive, nedvosmislene i dostupne svim korisnicima.
 • Sigurnost podataka
  • Podaci se adekvatno zaštićuju od neovlaštenog korištenja i otuđenja.
gradivni blokovi arhitekture podataka
 • Poslovni rječnik
 • Konceptualni model
 • Ključni pokazatelji uspješnosti

 

 • Logički poslovni pod-modeli
 • Migracijski modeli
 • ETL modeli
 • Fizički pod-modeli
 • DDL
 • DB katalog
primjer strukture modela

data models architecture

data governance

dijeljenje informacija među svim učesnicima
 • Jedni korisnici trebaju alat za razvoj i analizu podatkovnih modela
 • Mnogo više njih treba pristup i razumijevanje informacija preko web sučelja ili intuitivnih izvješća.

data governance2

Podatkovna arhitektura modela za izgradnju skladišta podataka

data warehouses1

 

Postupak izrade

data warehouses2

najčešći problemi, razlozi za integraciju
MDM težave

MDM težave

 • različite lokacije, različiti operativni sustavi
 • različite baze podataka
 • različite aplikacije
 • različita strukturiranost podataka
 • višestruki unos i više verzija istih podataka, više verzija istine
 • vremensko neusklađeni i nepouzdani podaci

Previše podataka – nedovoljno poslovnih informacija

izazovi integracije izvora podataka

Kako osigurati:

 • jednoznačno imenovanja i definiranja pojmova
 • usklađene razine zaštite
 • usklađenost “šifranata” i klasifikacija
 • usklađenost struktura i formata podataka
 • usklađenost razine kvalitete podataka
 • vremensku usklađenost nastanka podataka

za cijelu organizaciju

 • između ERP… CRM … BI i drugim “kućnim” ili kupljenim sustavima
MDM – “Master Data Management”

metode, postupci i alati, koji osiguravaju, da su sve aplikacije i sva poslovna obavještavanja u nekom poslovnom sustavu zasnovani na jednoj centralnoj verziji (“master”) glavnih poslovnih podataka

 • Primjeri matičnih podataka
  • Poslovni partneri, usluge, proizvodi, itd.
  • Glavni šifranti
 • Najčešći uzroci loše kvalitete podataka matičnih podataka
  • nije organizirano upravljanje kvalitetom podataka
  • odvojeno održavanje istih podataka u različitim aplikacijama
  • neusklađenost prijenosa, kopiranja, dopune … podataka između različitih aplikacija

Više verzije istine, koja je pouzdanija?

 • Usklađenost s općom politikom kvalitete
 • Opće upute: TQM/ISO 9000/SixSigma …
 • Politika kvalitete na razini organizacije …
 • Uspostavljanje organizacije i procesa za implementaciju politike kvalitete podataka / informacija
temeljni uvjet za praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti
 • Utjecaj kvalitete podataka na uspješnost i ciljeve poslovnih procesa
 • Kriteriji za utvrđivanje kvalitete podataka
  • Točnost
  • Savršenstvo
  • Usklađenost podataka između različitih izvora (aplikacije/DB-i, izvješća, dokumenti i slično)
  • Usklađenost podataka glede vremenskih dimenzija
  • Usklađenost s potrebama poslovnog procesa („relevantnost“)
  • Sljedivost između sumarnih i detaljnih podataka
  • Pravovremenost
iterativni (spiralni) pristup
 • Iteracije za ograničeni, odabrani opseg
 • Transparentnost razvoja
 • Korisnici nisu unaprijed upoznati sa svim zahtjevima
 • Brzina završetka svih faza pojedine iteracije (zahtjevi-analiza-design-programiranje-testiranje-integriranje)
 • Nakon završetka jedne iteracije mogućnost re-definicije zahtjeva za sljedeću iteraciju
 • Mogućnost paralelnih aktivnosti različitih timova

Agile application development

iterativni (spiralni) pristup – ključni uvjeti za uspješnu izvedbu
 • Iterativnost može biti i problem …
  … jer se svaka iteracija fokusira na drugo područje (podataka)!
 • Integriranost se može osigurati samo ako sve iteracije potječu iz istog modela podataka

AD consulting osigurava korisnicima početnu i naprednu obuku, cjelovitu pomoć pri korištenju alata i savjetovanja kod projekata na svim područjima uporabe erwina

Nagrade

 • #1 najveći dio svjetskoga tržišta alata za modeliranje podataka (IDC)
 • erwin je ponovno imenovan “Najbolje rješenje za modeliranje podataka” (Database Trends and Applications Magazine)
 • #1 Najrašireniji alat za modeliranje podataka među podatkovnim stručnjacima (DATAVERSITY)
 • “erwin Data Modeler bi morao biti vrednovan od svakog poduzeća, koje ima u planu veći aplikativni razvoj ili obnovu portfelja aplikacija