Usluge

Poduzeća i organizacije su danas više nego ikada suočene s potrebom traženja uvijek novih poslovnih modela i rješenja, s kojima se mogu konkurentno odazvati na izazove u okolini. Jasno je da informatička tehnologija, kao ključni alat za podršku suvremenih poslovnih sustava, ima pri tome posebno mjesto. Međutim niti s tehnološkog vidika visoko kvalitetna i skupa informatička rješenja sama po sebi još ne mogu osigurati uspješnu potporu poslovnim procesima.

Tek odgovarajućim uključivanjem informatičke tehnologije u poslovne procese, konsolidiranjem izvora podataka i uspostavljanjem pune kontrole nad izvođenjem poslovnih procesa može informatička tehnologija postati jedan od čimbenika poslovne uspješnosti. No može biti i puno više – može postati ključni faktor konkurentske prednosti, a sve češće i pokretač stvaranja novih poslovnih procesa, koji su u cijelosti utemeljeni na informatičko – komunikacijski tehnologiji.

Svoju ponudu usluga smo utemeljili upravo na toj potrebi poduzeća i organizacija, a naša iskustva i široka znanja metodologija, namijenjenih izazovu, kako informatički sustav učiniti ključnim čimbenikom konkurentske prednosti, su garancija njihove kvalitete.