erwin – vodilno svetovno orodje za obvladovanje podatkov

 

Poslovni izzivi

 • Pogoste poslovne spremembe (spreminjanje poslovnih pravil)
 • Zakonodajne spremembe
 • Povečanje obsega storitev (npr. vključevanje komplementarnih storitev partnerjev)
 • Potreba po dvigovanju nivoja kvalitete storitev (hitrost, točnost in usklajenost informacij)
 • Hitrost odločanja na podlagi zanesljivih informacij
 • Konkurenčnost poslovnega okolja
puscica

Podatkovni izzivi

 • priskrbeti prave podatke (KAJ)
 • pravemu človeku (KDO)
 • ob pravem času (KDAJ)
 • na pravi način (KAKO)
 • na pravo lokacijo (KJE)
 • za potrebne aktivnosti (ZAKAJ)

Področja uporabe erwina

Podatkovna arhitektura
Obvladovanje podatkov (Data Governance)
Skladišča podatkov in BI
Integriranje podatkovnih virov in MDM
Kvaliteta podatkov
Agilni razvoj aplikacij

AD consulting zagotavlja uporabnikom začetno in napredna šolanja, celovito pomoč pri uporabi orodja in svetovanje pri projektih na vseh področjih uporabe erwina.

erwin Data Modelererwin Web Portalerwin Web Portal Data Governance Editionerwin Safyr – za ERPerwin new
erwin Standard Edition
erwin Navigator Edition
erwin Workgroup Edition
erwin za MS SQL Azure
Koristi Web Portala:
 • Omogoča vzpostavitev zaupanja v podatke, saj imamo npr. natančen pregled od kod in na kakšen način prihajajo podatki v skladišče podatkov, od koder se nato izdelujejo poročila
 • Izvajanje nadzora kje in kako se zbirajo občutljivi podatki
 • Podpora agilnemu razvoju aplikacij
 • Omogočanje poslovnemu analitiku, da na podlagi metapodatkov ugotovi, kje lahko dobi podatke in katere podatke lahko dobi
Nekaj značilnosti Web Portala:
 • Vizualizacija z možnostjo „Drill-Down“ za vpogled v detajle objektov (definicije, komentarji, …)
 • Uporabniki lahko dodajajo komentarje na objekte v repozitoriju
 • Iskanje v meta podatkih po ključnih besedah
 • Povezave med meta podatki med modeli (funkcionalnost erwin Data Modeler Design Layer Architecture)

Erwin web portal

 • Mapiranje virov za „Data Warehouse“ (Funkcionalnost erwin Data Modeler »Source-To-Target« mapping)

Erwin web portal2

Več o orodju:  http://erwin.com/content/products/ca-erwin-web-portal.pdf

Koristi Web Portala Data Governance Edition:
 • Enostavnejša komunikacija in višji nivo razumevanja med strokovnjaki različnih poslovnih področij  z poslovnim pojmovnikom („Business Glossary“)
 • Omogoča vključitev „zaprtih“ aplikacij v „Business Glossary“
 • Obvladovanje življenjskega ciklusa podatkov in informacij
  • kdaj se podatki zberejo,
  • koliko časa se shranjujejo,
  • kaj naredimo po poteku veljavnosti,
  • kako zagotovimo, da se lahko podatki ponovno uporabijo, če je potreba
 • Enostavnejše združevanje podatkov iz več virov…
 • Vzpostavitev zaupanja v podatke (saj imamo natančen pregled od kod in na kakšen način prihajajo podatki npr. v skladišče podatkov  in v  poslovna poročila)
 • Izvajanje nadzora kje in kako se zbirajo občutljivi podatki
Nekaj značilnosti Web Portala Data Governance Edition (poleg celotne funkcionalnosti Web Portala):
 • Poslovni slovar („Business Glossary“)
 • Semantična preslikava („Semantic Mapper“)
 • Podatkovna preslikava („Data Mapper“)
 • Dokumentiranje podatkov („Data Documenter“)
 • Prenos meta podatkov iz podatkovnih strežnikov
  • Neposredno iz relacijskih baz podatkov
  • Neposredno iz Big Data Hadoop distribucij
 • Vključitev modelov iz drugih orodij za modeliranje

Derived ERwin Models

Več o orodju:   http://erwin.com/resources/whitepapers/category/data-governance

 • Safyr se poveže z eno od naslednjih ERP rešitev:
  • SAP ERP
  • JD Edwards
  • PeopleSoft
  • Seibel
  • Oracle (EBS)
  • Sales Force
 • Identificira metapodatke o strukturi baze vključno s relacijami med tabelami
 • Rezultat povratnega inžiniringa v modelu brez Safyra

Erwin Safyr Model

 • Rezultat povratnega inžiniringa v modelu z uporabo Safyra => polna E/R predstavitev baze podatkov

 

Erwin Safyr Baza Podatkov

 • Erwin new:
  • Erwin new
 • Identificira metapodatke o strukturi baze vključno s relacijami med tabelami

Nagrade

 • #1 največji delež na svetovnem trgu z orodji za modeliranje podatkov (IDC)
 • orodje erwin ponovno imenovano “Najboljša rešitev za modeliranje podatkov” (Database Trends and Applications Magazine)
 • #1 najbolj razširjeno orodje za modeliranje podatkov med podatkovnimi strokovnjaki (DATAVERSITY)
 • erwin Data Modeler bi moral biti vrednoten v vsakem podjetju, ki ima v načrtu večji aplikativni razvoj ali prenovo portfelja aplikacij

2016-03-18_19h42_30